...uwolnij swoje myśli

PSYCHOLOG
mgr Karolina Madejka

Cennik

 


Konsultacja/Porada 80 zł (60 minut)  

Terapia indywidualna 80 zł (60 minut)

Terapia par 120 zł (60 minut)                               

Terapia rodzinna 160 zł (90 minut)

Wizyty domowe (od 120zł do 150zł)

Konsultacja psychiatryczna
(możliwość kontaktu ze specjalistą psychiatrii)

Oferuję możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki psychologicznej.

Posiadam testy licencjonowane przez Polską Pracownię Testów Psychologicznych.

 Testy osobowości – pozwalają na stworzenie profilu osobowości klienta. Umożliwiają lepsze poznanie samego siebie a tym samym ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji np. zmian zawodowych.

 

Testy inteligencji dla dorosłych – pozwalają na określenie słabych i mocnych stron osoby badanej jak również na zmierzenie ilorazu inteligencji czyli IQ.

 

Testy badające zmiany organiczne w mózgu – pozwalają na stwierdzenie zmian organicznych w OUN. Testy te są wykorzystywane przy stwierdzeniu otępień oraz zmian powstałych przy wszelkiego rodzaju urazach głowy.

 

Testy inteligencji dla dzieci – pozwalają na określenie trudności szkolnych dzieci oraz obszarów, które stanowią ich mocną stronę.  

 

Testy komunikacji w rodzinie - przeznaczone do oceny funkcjonowania rodziny, można nimi badać pojedyncze osoby lub całe rodziny. Testy te mierzą komunikację i zadowolenie z życia rodzinnego.

Psycholog Wrocław

Diagnostyka psychologiczna:

Badania osobowości: 150 zł
Badania ilorazu inteligencji: 200 zł
Badanie w kierunku uszkodzeń układu nerwowego: 250 zł

Badanie funkcjonowania rodziny: 60 zl / osoba

Pełna diagnostyka (osobowość + intelekt) : 300zl

 

 

 

psycholog Wrocław © Agencja Reklamowa Wrocław - Inna Perspektywa