...uwolnij swoje myśli

PSYCHOLOG
mgr Karolina Madejka

Bunt młodzieńczy...

Zjawisko buntu pojawia się u młodych osób w okresie adolescencji. Jest to okres charakteryzujący się dużymi zmianami, które dotykają nie tylko sfery fizycznej młodych osób, ale również sfery psychicznej. U adolescentów pojawia się przekonanie, że są osobami dorosłymi i za takie chcą być postrzegane przez innych. Nakazy i ograniczenia stawiane im przez otoczenie są odbierane jako niesprawiedliwe. Nastolatkowie w swym buncie walczą o wiele przywilejów jednocześnie rozwijając umiejętności, które w nieodległej przyszłości będą im potrzebne w prawdziwym dorosłym życiu. Jednym z takich przywilejów jest prawo do samostanowienia inaczej mówiąc prawo do podejmowania własnych decyzji na razie chęć podejmowania decyzji nie wiąże się jeszcze z chęcią brania za nie odpowiedzialności jednak do tego właśnie prowadzi proces dojrzewania. Młodzi ludzie buntują się przeciwko zależności od osób dorosłych, lecz brak chęci wzięcia odpowiedzialności za własne postępowanie wzmacnia w dorosłych przekonanie o niedojrzałości adolescenta. Nastolatka, który jest w okresie buntu charakteryzuje ogromna labilność emocjonalna jego reakcje są nieprzemyślane i często podyktowane chęcią zdobycia aprobaty w oczachpsycholog Wrocław - bunt młodzieńczy rówieśników najprostszym na to sposobem wydaje się być zachowanie opozycyjne względem opiekunów, rodziców, nauczycieli. Poglądy młodego człowieka w tym okresie zdają się nie podlegać żadnej zmianie są bezdyskusyjne. Przekonanie o słuszności własnych i tylko własnych sądów jest przejawem egocentryzmu jednak służy do chwilowego nakreślenia granic tożsamości oraz podwyższenia samooceny młodego człowieka. Bunt młodzieńczy można określić jako sprzeciw przeciwko dotychczasowemu porządkowi jest charakterystyczny dla przyjętej przez pewien czas roli w konsekwencji powinien spełniać twórczą i konstruktywną rolę. Podczas okresu buntu może pojawić się chęć eksperymentowania i przyjęcia przez adolescenta tożsamości negatywnej. Jeśli zjawisko to ma charakter przejściowy może wpływać korzystnie na rozwój jednostki. Korzyści rozwojowe pojawiające się wraz z przyjęciem tożsamości negatywnej to zyskanie autonomii, wykształcenie w sobie akceptacji zarówno odmienności jak i norm obyczajowych jest również okazją na ustosunkowanie się do różnych rodzajów zła. Podsumowując można powiedzieć, że bunt młodzieńczy niesie ze sobą korzyści a straty pojawiające się w okresie buntu są chwilowe i rekompensowane przez późniejsze czyny dorosłej już osoby mam tu na myśli chwilowe odsunięcie się emocjonalne od osób najbliższych. Bunt młodzieńczy pomaga w kształtowaniu poczucia tożsamości zarówno społecznej jak i osobistej. Bunt jest również sposobem na podwyższenie własnej wartości poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji. Prowadzi do zaakceptowania i przyjęcia do własnej hierarchii wartości norm społecznych, przeciwko którym bunt młodzieńczy został na początku skierowany. Młody człowiek staje się gotowy do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie (Oleszkowicz, 2006, s. 86- 94). Psycholog Wrocław.

psycholog Wrocław © Agencja Reklamowa Wrocław - Inna Perspektywa